ONLINE

jacobsen PT consulting

 

PAKET 2    1300:-

(Gäller i 4 veckor)


1 Kostprogram

1 Träningsprogram

1 Video el telsamtal

3 mailsvar

PAKET 3    800:

(Gäller i 2 veckor)


1 Kostprogram

1 Video el telsamtal

3 mailsvar

PAKET 4    700:-

(Gäller i 2 veckor)


1 Träningsprogram

1 Video el telsamtal

3 mailsvar

Allmänna villkor

Medicinskt ansvar och friskrivning

Jag Helena Jacobsen som driver företaget jacobsen PT consulting har inga läkarkunskaper, därför ges inga medicinska råd. Du ansvarar själv för att kontakta läkare om du är osäker på huruvida du kan börja träna eller förändra dina kostvanor.

jacobsen PT consulting ansvarar ej för eventuella medicinska problem eller skador. Jag gör tränings- och kostupplägg för att du ska må bättre, få bättre rörelseförmåga och/eller komma närmare dina mål.

Läkare, naprapater, kiropraktorer, fysioterapeut eller annan specialists råd eller behandling gäller alltid i första hand.

Du ansvarar själv för att lära dig och säkerställa tekniken på övningarna. Övningarna beskrivs i träningsprogrammet du får men är du minsta osäker på övningsutförandet så ansvar du själv för att lära dig övningarna genom att förslagsvis träffa en personlig tränare i verkligheten.

jacobsen PT consulting ansvarar inte under några omständigheter för någon form av skada, direkt eller indirekt, orsakad av din träning, användande eller oförmågan att använda tjänsterna från jacobsen PT consulting.

Friskrivningarna i dessa allmänna villkor gäller, om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Hälsodeklaration

Om du på grund av din funktionsnedsättning eller ditt hälsotillstånd träffar en läkare, naprapat, kiropraktor, fysioterapeut, dietist eller annan specialist så ansvarar du själv för att diskutera ditt kost- och träningsupplägg som du får av jacobsen PT consulting innan du börjar använda träningsprogrammen.

Köp-, Betalningsvillkor

När du bestämt dig för vilket paket du önskar så skickar du ett mail till mig och berättar  vad det är du önskar ha hjälp med. Jag skickar ett frågeformulär (beroende på vad det är du önskar ha hjälp med) och en faktura på det paket du önskar. När pengarna landar på mitt konto och du skickat det så noggrant som möjligt ifyllda frågeformuläret startar jag mitt arbete. Inom 5 dagar har du kost eller träningsprogram (eller båda) i mailen. Från det att du mottagit program är det upp till dig att utnyttja video eller telefonsamtal och mailfrågor. Du  har 2 respektive 4 veckor på dig (se under respektve paketrubrik). Du får ingen ersättning tillbaka för ej utnyttjande av mail eller video-,telefonsamtal.


PAKET 1    1500:-

(Gäller i 4 veckor)


1 Kostprogram

1 Träningsprogram

2 Video el telsamtal

3 mailsvarCopyright jacobsenPTconsulting 2013 © All Rights Reserved